Per què un OCM?

Què és un OCM?

Els Observatoris Ciutadans Municipals (OCMs) són grups de persones del mateix municipi dedicades a fomentar la transparència i la participació ciutadana en la seva localitat.

Cada vegada més de nosaltres pensem que no n’hi ha prou amb votar cada quatre anys, que no ens podem desentendre de la gestió de les nostres vides i deixar-la en mans dels nostres polítics. Polítics que, en molts casos, han demostrat servir a interessos particulars i partidistes en lloc de treballar pel be comú.

 

Cada vegada a més municipis, grups de gent s’organitzen per participar en les polítiques dels seus ajuntaments i fiscalitzar els seus comptes. Per aquesta raó, des de l’Observatori Ciutadà Municipal hem creat eines que facilitin a aquests col·lectius la supervisió i el control de la despesa en l’administració pública.

Com crear un OCM?

Fes equip!

El projecte és més que una web. Encara que una única persona podria gestionar-la, fa falta gent per anar més enllà.

Engega la web

És la part més senzilla del projecte, i es redueix a sis passos.

Porta l’OCM al carrer

El final del procés és el moment de fer conèixer els serveis que ofereix el vostre OCM a tota la ciutadania del municipi.

Observatoris actius

OCM als mitjans

Què està passant a la xarxa?

Observatori Ciutadà Municipal de Reus 20/05/2016
Comerç local
Quines mesures aplica, o aplicarà, l'Ajuntament de Reus per potenciar el comerç local després de l'obertura de l'espai comercial Fira de Reus?
Observatori Ciutadà Municipal de Reus 20/05/2016
Nou espai comercial - Fira de Reus
Voldria saber quines compensacions ha ofert l'Ajuntament de Reus a Metrovacesa pel fet d'obrir l'espai comercial Fira de Reus.
Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 12/05/2016
Esdeveniment "El Rocío" de Terrassa
Volem saber quines despeses i quin impacte mediambiental ha suposat el esdeveniment "El Rocío" a Terrassa.

Preguntes i dubtes:

- Quin cost ha suposat aquesta història per la ciutat de manera desglossada?
(neteja,  treball personal municipal, hores extres del personal, instal·lacions o presses de llum i contenidors a càrrec municipal...)

- Qui ha fet les sol·licituds a les companyies dels subministraments elèctrics i aigua? la FECAC? l'Ajuntament de Terrassa? Qui els paga?

- Quant paga la FECAC a l'Ajuntament per les despeses originades?

Tot el discurs de que és una finca privada no val, ja que l'afectació és al entorn natural i urbà públic de Terrassa. S'ha fet un estudi d'impacte de l'activitat i/o una evaluació posterior?
Observatori Ciutadà Municipal 29/04/2016
Reparació bassa de Sant Oleguer
El complex de la bassa de Sant Oleguer restarà tancat enguany per problemes d'estructura de la piscina i del col·lector.
Demanem les causes d'aquests problemes, a quin col·lector es refereixen i si es preveu demanar responsabilitats als autors del projecte i a l'empresa que el va executar.
També volem saber el cost total previst per la reparació i qui l'assumeix, així com el calendari previst d'obres i la data de reapertura parcial o total del complex.
Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 28/04/2016
Informació sobre contractació i clàusules socials

Des del grup de Clàusules Socials de la XES Terrassa (Xarxa d’Economia Solidaria) volem consultar la següent informació, que no sabem trobar a la vostra web:

  • Relació de totes les definicions del objecte de contracte de les licitacions fetes per l'ajuntament al exercici 2015. (Quan es volen aplicar les clàusules socials, aquestes han d'estar relacionades directament en l'objecte de contracte, és per això que tenint una relació d'aquestes definicions ens podem fer una idea real de en quins contractes l'ajuntament ha volgut veritablement aplicar-les...)
  • Memòria d'avaluació de l'impacte real del dictamen del 2014, anomenat "INSTRUCCIÓ DE SERVEIS PER A LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES I CRITERIS SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA ", en el qual s'insta al Servei Contractació d’Obres i de Contractació i Patrimoni a elaborar i presentar al Setembre de 2015.

Volem rebre la infomació a través d'email en format electrònic obert i amigable que podem copiar i enganxar text.

Atentament,

Oscar Villa
Observatori Ciutadà Municipal 06/04/2016
Pressupostos liquidats i executats en format treballable
Hem tornat a demanar els pressupostos en format treballable després d'haver rebut una resposta insatisfactoria
Observatorio Ciudadano Municipal Aranjuez 06/04/2016
CALIDAD AGUA TAJO EN ARANJUEZ
Buenos días, el día 28 de marzo les envié un correo a la dirección admin@ocmaranjuez.org, según la respuesta de Eduardo Cueto, como se me indica, realizo la misma consulta por esta vía, para que se pueda trasladar mi consulta al ayuntamiento de Aranjuez, a la confederación hidrográfica y a la plataforma por la defensa del Tajo.

A continuación les copio el texto de mi email original.

Buenas tardes, me pongo en contacto con ustedes por si me pudieran ayudar informándome sobre el asunto que les cuento o darme algún contacto dónde dirigirme. 
Nuestras hijas practican el deporte "socorrismo y salvamento" y su club está entrenando con tabla (el contacto del agua es directo con cara y cuerpo, no es en canoa) en el Tajo en Aranjuez(en la Rana Verde).
Desde el principio no hemos permitido a nuestras hijas que se bañaran allí por la insalubridad del agua. Ahora se nos comenta que el agua está en perfectas condiciones y que presentemos por escrito datos que demuestren la mala calidad del agua. Encontramos el problema que por teléfono se nos informa de la mala calidad del agua y que por ello no está permitido el baño: medio ambiente, ayuntamiento Aranjuez, Ministerio agricultura, cuenca hidrográfica del Tajo, pero no por escrito.
Me podríais ayudar a informarme adecuadamente sobre este tema??, porque ya dudo incluso que esté haciendo lo acertado.
Muchas gracias de antemano
Saludos
Eva Peinado Cervo
659685306
Observatorio Ciudadano Municipal de Morón de la Frontera 05/04/2016
MAS DE 2 MILLONES SIN DETALLAR EN QUE SE GASTA
Si se gastan más de 2 millones de euros, quizás se debería poder detallar algo más los gastos que realiza el Ayuntamiento, pues tal y como viene en "Producción de bienes de carácter preferente" ... "en relación con la sanidad, educación, cultura, con el ocio y el tiempo libre, deporte, y, en general, todos aquellos tendentes a la elevación o mejora de la calidad de vida". Pero dónde se gastan exactamente esos millones de €? 

Saludos y gracias de antemano por vuestro trabajo.
Observatori Ciutadà Municipal 29/03/2016
Zona blava a l'espai del Vapor Turull
L'ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de Sabadell dicta que l'ajuntament pot establir zones d'estacionament regulat per control horari en vies urbanes (zona blava).

L'espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep s'ha senyalitzat com a estacionament regulat per control horari espais urbans. Aquest espai té les qualificacions de plaça, jardí urbà (clau d-1) i equipaments comunitaris (clau c-x) al Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell (PGMOS Unitat d'Actuació UA115 denominada Vapor Turull).

Hem cercat al web de l'Ajuntament el decret d'establiment de zona blava en l'àrea indicada i no hem pogut trobar-lo.

Existeix aquest decret d'establiment? On es pot trobar?

Donat que la zona blava només es pot establir en via urbana, la redacció del decret també canvia els usos de l'espai del Vapor Turull?
Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla 29/03/2016
CUOTA ANUAL A LA FEMP Y FEMRM

Visto el montante de las cuotas pagadas en 2014 (9200€), me gustaría saber cómo revierte en beneficios para Alcantarilla este dinero. 

¿Qué servicios recibimos a cambio de este elevado importe?

Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla 29/03/2016
Servicios de recaudación a favor de la entidad

Entiendo que esta partida implica que parte del servicio de recaudación está subcontratadado.

¿Podrían ampliar la información sobre:
motivación que lleva a subcontratar este servicio,
qué parte de recaudación está subcontratada,
cuales son las condiciones del contrato,
valorar en cierta manera el coste,
resultados objetivos obtenidos mediante la subcontrata,

cualquier otra información que consideren informativa?.

Observatorio Ciudadano Municipal de Cartagena 28/03/2016
Informes de la intervención del Presupuesto 2016
Me gustaria obtener el informe con los reparos de la interventora en funciones al Presupuesto Municipal 2016 y, si lo hubiere, su informe de evaluación de las alegaciones presentadas a dicho presupuesto.
Observatori Ciutadà de la Diputació de Barcelona 23/03/2016
Inversió per habitant i territori de fora de l'AMB
Demanem saber d'on prové el pressupost que es destina a l'AMB i quin és el que es destina al mateix territori per part de la Diputació.Quines són les inversions i costos dels serveis per habitant a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la resta de la demarcació? 

La finalitat es veure si les agrupacions supramunicipals tenen més dotació que els territoris que no tenen aquest mecanismes. Si fos d'aquesta manera potser hi hauria una pèrdua d'equitat que afectaria els habitants d'alguns territoris.
Observatorio Ciudadano Municipal de Manzanares 16/03/2016
PRESUPUESTOS 2014 Y SIGUIENTES EN FORMATO ABIERTO
Solicitamos al concejal de transparencia que publique en el portal del transparencia de este ayuntamiento los presupuestos del año 2014 y siguientes en formato de código abierto (csv).
Observatori Ciutadà Municipal de Reus 16/03/2016
Presentació de Pressupost en format en format excel
Que en exercici del titol de la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sollicito l'accés a la informació pública següent:
L'ajuntament de Reus, en el seu esforç per la transparència publica molta informació de la seva activitat així com els pressupostos en tots els seus programes. Es pos de l'objetiu que crec que compartim l'Ajuntament i el OCM Reus, us demanem que poseu a disposició dels ciutadans i del OCM els pressupostos en formats de full de càlcul (excel o open office) o en el seu defecte en format csv.
Observatori Ciutadà Municipal de Reus 14/03/2016
RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS
El página de transparencia del ayuntamiento hasta hace un par de semanas aparecían dos enlaces pdf, ambos referentes a los mandatos 2011-2015; aunque realmente solo recogían los datos hasta 31-12-2013. Los enlaces eran:

*RETRIBUCIONS I PERCEPCIONS PER ASSISTÈNCIES DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ
*PERCEPCIONS DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ PER ASSISTÈNCIA ALS CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ DE LES EMPRESES MUNICIPALS

 Mi pregunta es:
¿cualés fueron las cantidades percibidas por los regidores durante el periodo 01-01-2014 al 31-12-2015, las cuales se deberían estar actualizadas en los enlaces que ya no aparecen el la web?


 

Observatorio Ciudadano Municipal de Manzanares 13/03/2016
Informe de ingresos IVTM

El IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) recaudado en 2015 asciende a 796.000€ (3,93% ingresos del total) y en 2016 se espera la misma cifra similar.

Esto es:
Año 2015 796.000,00 €3,93% del total
Año 2016 796.000,00 €5,20% del total

Me resulta "curioso" que año tras año, el ingreso por IVTM sea el mismo, cuando se dan altas y bajas de vehículos de diferentes tipos. Esto es equiparable a que cada persona del municipio es tasada con aproximadamente  42,70 € por persona (asumiendo que cada persona pagara este impuesto de forma equivalente, que no es asi, ya que varias personas disponen de uno o más vehiculos y otras de ninguno).

Me gustaría saber con detalle un lista o relación (anonimizada) de que cantidad de vehículos en Manzanares se están tasando con el impuesto y por tipo (o grupo de potencia fiscal), para contrastar si la cifra por ingresos es la correcta. Ya que la suma total de cantidad de vehiculos por tipo y su correspondiente tasación, debería dar el resultado exacto de esta partida de ingresos con cero margen de error por parte del interventor.

La lista debería ser segun indica la ordenanza IVTM en Manzanares:
http://www.manzanares.es/docs/ordenanzas/fiscales/04VehiculosTraccionMecanica.pdf

Por ejemplo:

Potencia y clase de vehículos

a) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales a 15,82 € ¿Cuantos vehiculos?
De 8 hasta 11,99 c.f. 42,71 € ¿Cuantos vehiculos?
De 12 hasta 15,99 c.f. 79,93 ¿Cuantos vehiculos?
De 16 hasta 19,99 c.f. 176,97  ¿Cuantos vehiculos?
De 20 c.f. en adelante 222,90 ¿Cuantos vehiculos?

b) Autobuses:
De menos de 21 plazas 104,41 ¿Cuantos vehiculos?
De 21 a 50 plazas 148,71 ¿Cuantos vehiculos?
De más de 50 plazas 185,89 ¿Cuantos vehiculos?

c) Camiones:
De menos de 1.000 kg. de carga útil 53,00 ¿Cuantos vehiculos?
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 104,41 ¿Cuantos vehiculos?
De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil 148,71 ¿Cuantos vehiculos?
De más de 9.999 kg. de carga útil 185,89 ¿Cuantos vehiculos?

d) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 22,14 ¿Cuantos vehiculos?
De 16 a 25 c.f. 34,80 ¿Cuantos vehiculos?
De más de 25 c.f. 104,41 ¿Cuantos vehiculos?

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil 22,14 ¿Cuantos vehiculos?
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 34,80 ¿Cuantos vehiculos?
De más de 2.999 kg. de carga útil 104,41 ¿Cuantos vehiculos?

f) Otros vehículos:
Ciclomotores 5,53 ¿Cuantos vehiculos?
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos 5,53 ¿Cuantos vehiculos?
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 9,48 ¿Cuantos vehiculos?
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 19,00 ¿Cuantos vehiculos?
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 37,97 ¿Cuantos vehiculos?
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 75,93 ¿Cuantos vehiculos?

Debería ser una información facil de extraer por parte del ayuntamiento desde que tiene constancia de cada recibo pagado por el banco y existe un registro de altas y bajas de vehículos en el municipio.

Gracias

Observatorio Ciudadano Municipal de Manzanares 09/03/2016
Autocares miniolimpiadas
Buenas tardes, 

Mi consulta es si el Ayuntamiento se hace cargo de los autocares que llevan a los niños/as a las miniolimpiadas o sencillamente es un rumor.

Gracias.


Observatorio Ciudadano Municipal de Ortuella 20/02/2016
Decretos Alcaldia
Como sabemos el Alcalde aprueba numerosos asuntos a través de los Decretos de Alcaldia, así se evita entre otras cosas pasar por Comisiones algunos temas. Este funcionamiento ha hecho que los Concejales de la oposición pregunten sobre muchos de esos Decretos en el Pleno, lo que ha llevado a que últimamente los Plenos hayan llegado a durar muchas horas, empiezan a las 19,30 h. y han llegado a sobrepasar las 24h.
Quisiera conocer si los vecinos tenemos algún medio para enterarnos de lo que se aprueba en esos Decretos.
Observatori Ciutadà de la Diputació de Barcelona 16/02/2016
Consulta sobre el nombre d'eventuals i els cost total dels mateixos
En primer lloc felicitats per la iniciativa

He observat que la Diputació va nomenar a l'inici i durant el mandat personal de confiança i personal d'assessorament especial que poden ser assessors tècnics de les àrees de la Diputació o assessors de grups polítics.

Voldria saber quin nombre de persones eventuals sota aquests epigrafs  hi ha contractades en total i quin cost total (retribucions + cost s. social) representa.

Salut

Jaume Viader
Observatori Ciutadà de la Diputació de Barcelona 16/02/2016
Beques menjador
Voldria saber quina partida hi ha destinada a beques menjador escolar, (el percentatge total sobre el pressupost)
Com es distribueix i quines són les consideracions que és demanen per poder accedir-hi
Observatorio Ciudadano Municipal de Cartagena 16/02/2016
Expediente de la situacion del contrato con UTE GESTIPOLIS G.H S.L. Y SONORA PRODUCCIONES S.L (EL BATEL)
Buenas tardes me pongo en contacto con ustedes para hacer una consula.

Seria en relación al expediente que existe entre el ayuntamiento y la mercantil UTE GESTIPOLIS G.H S.L. Y SONORA PRODUCCIONES S.L (EL BATEL).

Me gustaria a traves de esta plataforma psolicitar el acceso tanto al contrato que se hizo en su día como las denuncias interpuestas por la mercantil a causa del impago de determinadas mensulaidades asi como el acceso a la totalidad del expediente judicial sobre esta cuestión.

Sin otro particular reciban un cordial saludo.
Observatorio Ciudadano Municipal Aranjuez 14/02/2016
Maconsa, Mafasa y Aldisa
"Cuantas adjudicaciones de obras ha realizado el Ayuntamiento de Aranjuez y en las la diferentes modalidades previstas por la ley de Contratos y por qué conceptos a las empresas Maconsa, Mafasa y Aldisa desde 1990"
Observatorio Ciudadano Municipal de Manzanares 13/02/2016
dietas corporación municipañ
Buenos días OCM MAN. Me gustaría saber dónde se pueden consultar las dietas e indemnizaciones que recibe nuestro equipo de gobierno municipal (desplazamientos, comidas y reuniones de trabajo, pernoctaciones). Supongo que en los presupuestos anuales hay una partida dedicada a ello y que alser gastos no cerrados a principio de año estos se van incorparando a la partida conforme se justifican dichos gastos. Los de 2015 dónde se pueden consultar a parte de la partida general?
Gracias
Observatori Ciutadà Municipal de Reus 13/02/2016
Tramitació ajudes lloguer social 2015
1. S'ha produit realment una inversió de 238.500 euros en lloguer social durant l'any 2015.
2. Quina és la inversió per l'any 2016.
3. Quin és el perfil de persones o families han recaigut aquestes ajudes.
Observatori Ciutadà Municipal de Reus 13/02/2016
Pressupost nova campanya de Nadal 2016
Voldria conèixer la despesa ha realitzat en la campanya de Nadal 2015 i la nova despesa per 2016.
Observatori Ciutadà Municipal de Reus 13/02/2016
Pressuposts comparatius 2015-16 òrgans de govern
Voldria conèixer les variacions en el pressupost de l'apartat Alcaldia, òrgans de govern, pel 2016 i les seves variacions del 2015. Poden explicar els increments en indemnitzacions per raó de servei o d'atencions protocolàries, si es produeixen.
Gràcies
Observatori Ciutadà Municipal de Reus 13/02/2016
Inversió realitzada en l'any 2015 en Mas Beltran
Voldria conèixer els diners obtinguts per part del lloguer social de les persones i famílies viuen en Mas Beltran, així com la inversió que ha fet l'Ajuntament de Reus en aquests habitatges de lloguer social en el manteniment d'instal·lacions. Per últim, voldria conèixer la despesa que ha implicat tenir durant mesos seguretat privada al recinte de Mas Beltran i de quina partida s'ha tret.
Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa 11/02/2016
Normativa, Composición y funcionamiento de la Comisión de matriculación educativa
Desde la Comunitat Educativa de Terrassa, creemos importante saber, cómo se compone (quién forma parte de ella , a qué sector representa cada uno de sus miembros y en base a qué criterios se escogen) y como funciona la Comisión de Matriculación Educativa.
Para eso, queremos tener acceso a esta normativa y solicitamos que nos sea remitida lo antes posible.
Observatori Ciutadà Municipal 08/02/2016
Pressupostos executats i liquidats en format de base de dades
Voldria que es publiquin les dades dels pressupostos executats i liquidats en un format treballable de base de dades de tots els anys que es tenen dades. Actualment es troben en format pdf i no es poden treballar de forma còmode per a la ciutadania.
Observatori Ciutadà Municipal 08/02/2016
Crèdits ICO
Voldria tenir les dades econòmiques dels interessos dels crèdits ICO que ha hagut de pagar l'Ajuntament de Sabadell a partir del pla de pagament de proveidors al que es va adherir l'any 2012.  Les dedes des de l'inici fins a la renegociació del deute per cada trimestre amb les variacions dels interesos i amb el càlcul d'aquella part que es va considerar com a deute  il·legítim en relació a la moció que es va aprobar el novembre del 2013 en el ple municipal, disponible en el següent enllaç: auditoriavallés.wordpress.com/2015/24/moció-deute-il·legítim/

Observatorio Ciudadano Municipal de Manzanares 06/02/2016
Presupuestos 2014
Buenas tardes.

Enhorabuena por la iniciativa que han tenido al poner los presupuestos municipales en un lenguaje asequible y una visualización fácil. La información ofrecida es muy interesante y lo sería aun más si pudiera comparar los datos con los de presupuestos anteriores, para ver la evolución.

Por ello, me permito dirigir a ustedes esta mi primera petición con el fin de conseguir los Presupuestos (liquidación de presupuestos) del 2014 en formato abierto, de forma que pueda acceder a todos los conceptos sin temor a que algunos caracteres queden ocultos.

Muchas gracias por la atención y espero su respuesta.

Observatorio Ciudadano Municipal de Brunete 03/02/2016
Petición de transparencia de las juntas de gobieno
Buenos días, me gustaría solicitar la documentación relativa a las decisiones tomadas en junta de gobierno, con el fin de poder saber qué tipo de gestión se hace de los recursos públicos más allá del presupuesto municipal.

Asimismo, me gustaría solicitar que las actas de estas juntas estuvieran disponibles en la web de transparencia del Ayto. de Brunete y en la página web del Ayuntamiento, brunete.org.

Atte, espero su respuesta.
Observatori Ciutadà Municipal de Reus 03/02/2016
Sobre els beneficis que aporta la Fira

Voldria saber quins han estat els costos de posar en funcionament el complex de la Fira i quins són els beneficis previstos des d'un punt de vista municipal. Ha ofert l'Ajuntament contraprestacions a Metrovacesa? En cas positiu, quines? No és la Fira d'alguna manera un perill per al comerç tradicional i de proximitat? Com es preocupa l'Ajuntament per potenciar aquest comerç?

Observatorio Ciudadano Municipal Aranjuez 01/02/2016
plan para destinar inmuebles como espacios públicos para actividades de jóvenes

#2 MARIA JOSE HORCAJADA comenta el día 23-12-2015 03:20:00

Buenas noches,

la pregunta se refería a reabrir el hogar de la juventud con la finalidad que tenía cuando era el hogar de la juventud. Ya se que se utiliza para otros fines y que está en uso. Vuelvo a repetir mi queja en la tardanza en responder, dos meses y medio
¿Hay algún proyecto para devolverle ese uso para los jóvenes? ¿hay algún plan para destinar otro inmueble municipal a esa finalidad? Los jóvenes necesitan algún lugar donde realizar sus actividades: talleres, encuentros, exposiciones, ensayos de grupos de música, etc...
Considero la respuesta insatisfactoria.
Saludos

Observatorio Ciudadano Municipal Aranjuez 01/02/2016
carencia instalaciones deportivas gratuitas

#2 MARIA JOSE HORCAJADA comenta el día 23-12-2015 02:50:36

Buenas noches,

agradezco que recojan la idea y se pongan a trabajar en el asunto para informarnos posteriormente. Aunque para dar esta respuesta tan ambigua no necesitaban tres meses, realicé mi pregunta el 20 de septiembre y me han contestado el 17 de diciembre. Aranjuez sufre una gran carencia de instalaciones deportivas gratuitas para los jóvenes. Existen multitud de parques infantiles destinados a niños hasta los doce años pero, pasada esta edad, apenas existen instalaciones donde puedan hacer deporte. Canchas de baloncesto hay tres, en las artes, en el pozo de las nieves y la del parque de pavía, aunque esta última es un peligro porque el suelo es de arena, inadecuado totalmente para jugar al baloncesto y también es peligrosa por la cercanía a la carretera ya que carece de vallado. Campos de fútbol, futbito o instalaciones gratuitas para otros deportes creo que no hay. El deporte no se ha fomentado nada en este pueblo. Todas las instalaciones son de pago y con reserva. Llama la atención que en un pueblo de aproximadamente de 50.000 habitantes no haya más instalaciones gratuitas. Por todo lo anteriormente expuesto considero la respuesta insatisfactoria. Me hubiera gustado que me respondieran antes informándome de qué piensan hacer sobre esa instalación y para solventar la carencia de instalaciones deportivas gratuitas.He vivido en diversos pueblos y ciudades y en todos había instalaciones deportivas abiertas donde los jóvenes organizaban sus partidos o simplemente echaban unas canastas y pasaban las tardes haciendo deporte. Así que realizaré una nueva pregunta: ¿qué va a hacer el ayuntamiento para solventar la carencia de instalaciones deportivas gratuitas?

Saludos
Observatorio Ciudadano Municipal Aranjuez 24/01/2016
Recibo del IBI

Desde que he domiciliado el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el ayuntamiento no me envía previamente el recibo donde me debería indicar el importe que debo pagar, de tal forma que lo carga en el banco si previo aviso. He consultados con otras personas y les pasa lo mismo.

Considero que tengo derecho a recibir, como los vecinos que no lo tienen domiciliado, un aviso del importe anual y de las fechas en las que se a hacer el cargo en mi cuenta. 

Observatorio Ciudadano Municipal de Manzanares 14/01/2016
las siglas FER
Hola.
No entiendo el concepto FER de ingresos ¿a qué corresponde?