Què és un OCM

El teu ajuntament i els diners que gestiona són de tots els veïns i veïnes del municipi, però sabries dir quant pressupost maneja? I en què inverteix cada partida pressupostària? Coneixes els contractes que signa i les seves quanties? Si la resposta és no, creus que et seria fàcil accedir a aquesta informació?

Les administracions públiques són opaques i solen caracteritzar-se per dificultar l’accés a la informació i impedir la participació real de la ciutadania en les decisions consistorials. La seva opacitat es deu a l’extrema burocratització i a una voluntat molt sovint deliberada de mantenir al marge de la gestió municipal a la ciutadania.

 

Els Observatoris Ciutadans Municipals són grups de persones d’un mateix municipi que s’han organitzat per aturar aquesta situació i construir amb la pràctica una nova cultura de la transparència i de la participació a través dels organismes públics més propers: els ajuntaments. Són, doncs, associacions obertes i autogestionades que realitzen auditories ciutadanes municipals per potenciar el control des de la base dels temes pressupostaris i de tot allò que afecta al deute públic.

 

Principis bàsics: transparència i participació

 

Una ciutadania informada és una ciutadania activa. La desinformació, la complexitat i l’opacitat de les dades, d’una banda, i la corrupció i la irresponsabilitat, d’una altra, han comportat a la desafecció política de la ciutadania. A través de l’alliberament de dades, de la divulgació i de la formació, els OCM pretenen trencar les barreres de la desinformació per recuperar la gent al debat polític. Els OCM busquen, doncs, construir una nova cultura de la transparència.

 

La ciutadania té dret a gestionar i controlar directament i de manera autònoma el que és d’interès general. Els OCM són comunitats que promouen la cultura de la participació, en les quals la ciutadania supera el binomi públic–privat i es converteix en agent directe de la política. Són laboratoris per experimentar estructures realment independents que assumeixin el control de les administracions públiques des de la base, evitant figures com les del Síndic de Greuges, les Sindicatures de Comptes o el Tribunal de Comptes; la independència dels quals ha estat nul•la en força casos destacats.

 

Però què fa exactament un OCM?

 

Són molts els mecanismes a través dels quals millorar en transparència i participació a nivell municipal, però els OCM se centren en dos dels fonaments de la gestió municipal: els pressupostos i l’atenció a la ciutadania.

 

Així, en primer lloc, un OCM ofereix de forma oberta els pressupostos aprovats per l’ajuntament així com les modificacions i les execucions. Explica de forma fàcil i senzilla quines funcions tenen, com s’estan gestionant els nostres diners i quins són els drets que com a ciutadania podem exigir.

 

I, en segon lloc, un OCM facilita i optimitza la realització de consultes públiques a l’ajuntament, ja que la gestió col·lectiva i organitzada de les consultes evita l’enfrontament en solitari a la burocràcia; optimitza l’esforç gestionant diverses consultes alhora; augmenta la possibilitat d’obtenir resposta gràcies a la pressió popular i a la difusió; i contribueix a una construcció cooperativa i autogestionada de la informació.

 

És a dir, l’equip que gestioni un OCM en el seu municipi tindrà com a funcions bàsiques encarregar-se del bon funcionament de la web (plataforma de publicació de pressupostos); fer-se càrrec dels tràmits de les consultes a l’ajuntament, al Síndic de Greuges o a la Sindicatura de comptes; i, finalment, establir els mecanismes i eines que consideri necessàries per augmentar la participació ciutadana en la vida municipal.

 

I amb quins recursos compta per fer-ho?

   

 

 • Els ciutadans i ciutadanes que, com tu, creieu en la transparència i la participació i decidiu formar un grup d’auditoria ciutadana en el vostre municipi.
 • Una plataforma informàtica online que apropa els pressupostos municipals a la ciutadania i facilita la gestió i la divulgació dels tràmits. El projecte dels OCM ha estat desenvolupat en codi obert perquè creiem en la cultura de la transparència i en compartir la informació, a més de lluitar per aconseguir-la en les administracions. Tant la programació com el disseny estan disponibles per ser replicats i millorats col·lectivament.
 • Una xarxa d’Observatoris Ciutadans Municipals independents, autogestionats i assemblearis que treballen en xarxa, posen a la disposició de la ciutadania els pressupostos municipals, agiliten la participació a través de les consultes recolzades per la resta d’usuaris i, en definitiva, extenen els nodes des d’on estem creant una nova cultura de la transparència i la participació.
 •    FAQs

  PER QUÈ

   

  Per què serveix un OCM si a la web del nostre ajuntament ja estan els pressupostos penjats?

  Cada municipi és un món i té el seu grau de transparència, nosaltres considerem que en transparència i participació tot és millorable. Des dels OCM oferim els pressupostos a través d’una eina que facilita la seva comprensió i la realització de preguntes obertes i directes a l’administració sobre qualsevol partida pressupostària.

   

  Què guanyem publicant la informació que en teoria ja ha de ser pública o que està publicada en diverses fonts?

  Guanyem molt! Centralitzem la informació que està dispersa en diferents webs que depenen d’ajuntaments, organismes autònoms, sindicatures de comptes, etc. La transformem, la uniformitzem i la fem assequible i comprensible a la ciutadania. Pressionem l’administració local perquè millori la informació pública que ofereix a través dels seus mitjans (butlletins, gasetes, webs). Publiquem la informació que decideix la ciutadania i no aquella que unilateralment decideix publicar l’ajuntament. Ens reapropiem d’allò que és nostre!

   

  Per què començar per l’ajuntament i no per una administració més gran?

  No descartem la possibilitat que algú utilitzi aquest mateix programari per fer observatoris de consells comarcals, diputacions o administracions autonòmiques, però entenem que la ciutadania, abans d’intentar controlar la gestió d’aquestes institucions, hauria d’aconseguir controlar els seus municipis. Com volem participar de les polítiques d’organismes autonòmics si encara no som capaços d’incidir en les polítiques del nostre municipi?

   

  Per què és útil si ja estic treballant en el meu municipi en col•lectius en lluita, associacions, entitats…?

  Els OCM ens empoderen a totes. Totes les consultes i queixes que ja realitzem als ajuntaments es queden habitualment a un calaix o una bústia de correu. Amb el OCM interactuem amb l’Ajuntament però ho fem de manera pública directa i així és fàcil compartir-ho a les xarxes.

   
   

  QUI

   

  Això depèn de l’Ajuntament?

  No, és independent. És un espai gestionat per la ciutadania i per a la ciutadania. Creiem que és necessari crear entitats que controlin les administracions públiques des de fora. La realitat actual ens mostra que les entitats encarregades de controlar la gestió de les administracions públiques no són independents i, volent o sense voler, s’acaben viciant del sistema.

   

  Es pot usar des dels col·lectius que ja existeixen al municipi?

  És clar que sí, res millor que la utilitzin col·lectius que ja estan treballant en un municipi: assumint la creació inicial d’un OCM; o realitzant consultes i queixes a l’administració a través de la web que els garanteix que la seva instància ja sigui pública i més fàcil de difondre.

   
   

  COM

   

  És molt complicat fer un OCM propi?

  No, des de la PACD us ¬farem l’acompanyament; de moment us oferim una web, manuals, material pedagògic… Un dels objectius de la PACD és la creació d’eines de participació ciutadana empoderadores, és part de la nostra raó de ser.

   

  Ho puc fer sola?

  Poder pots, però és un mal començament. Una sola persona pot preparar la web, gestionar les consultes i moure el projecte per internet, però en la majoria de casos no n’hi haurà prou. I el més important: no seria un projecte ciutadà si el fa una sola persona. Fes equip.

   

  Quanta gent fa falta per muntar un OCM?

  Depèn de les dimensions del municipi i del temps que li pugueu dedicar. Cal més gent per donar a conèixer la web als veïns del municipi que per gestionar-la.

   

  Creem una associació? Què implica?

  Si opteu per crear una associació per poder gestionar el vostre observatori (recordeu que la primera necessitat que tindreu serà la de tenir una signatura per tramitar les consultes) com més membres del municipi s’associïn, més legitimitat tindran les consultes ciutadanes. Darrere de cada instància que es presenta a l’ajuntament en nom de l’OCM hi haurà moltes més signatures.

   

  Suposa un cost econòmic?

  Diverses persones han dedicat ja moltes hores amb vocació de compartir. Hi ha hagut despeses diverses que hem anat assumint entre totes. Però vosaltres només heu d’assumir, com a mínim, les despeses del domini i allotjament (hosting) de la vostra web. Si ho necessiteu us facilitarem contactes per fer-ho.
  Estem oberts a aportacions per assumir col•lectivament els costos que aniran sortint: desplaçament per formacions o presentacions en tot l’estat, retribuir personal tècnic per millores puntuals de la web d’observatoris o per la creació de materials de difusió…

   

  Ho sabré fer? En què puc col·laborar?

  Hi ha moltes formes de participar del projecte. La primera i més important és la d’utilitzar l’eina ciutadana en el teu municipi i entendre la importància de la transparència en la gestió dels recursos públics. A partir d’aquí les opcions són diverses.

   
   

  LA WEB

   

  Un OCM és una web?

  Un OCM no és només una web. Un OCM és la suma d’un grup de persones que gestiona les consultes; una aplicació informàtica que facilita els tràmits i apropa el pressupost municipal a la ciutadania; i una xarxa municipal que facilita processos d’auditoria col•lectiva. I la web de l’OCM és més que una web: és una eina de càrrega de pressupostos amb finalitats analítiques i divulgatives.

   

  Qui fa funcionar la web?

  L’equip de cada municipi és qui ha de gestionar la web; no us preocupeu, no és complicat i no requereix molt temps. Nosaltres us facilitarem la web, manuals i formació en línia amb possibilitat de formació presencial.

   

  Què vol dir que l’eina web que facilitem està en codi lliure?

  Vol dir que qualsevol persona amb coneixements de programació pot veure com està feta, copiar-la, compartir-la i millorar-la. Hem patentat l’eina sota la llicència AGPLv3, això implica que qualsevol modificació/evolució de l’eina haurà de realitzar-se sempre de manera oberta, oferint el codi font a la resta d’usuaris. En resum, hem creat una eina per a la ciutadania i ens volem assegurar que sempre sigui de la ciutadania.

   
   

  LA GESTIÓ DE LES CONSULTES

   

  Puc consultar a través de la web de forma anònima?

  Sí, pots fer una consulta a través de la web de forma anònima com a ciutadana, o pots introduir en la consulta les teves dades personals per identificar-te. Nosaltres t’animem a què no tinguis por de posar el teu nom real. Hem d’estar orgullosos de presentar instàncies a l’Ajuntament i compartir-les.

   

  Com pot presentar-se la instància d’una altra persona com OCM?

  Qualsevol sol·licitud que es presenta a una administració ha d’estar signada com a mínim per una persona, ja sigui física o jurídica. Cada observatori que es creï pot escollir com resoldre aquesta qüestió. Tenim dues opcions: que la firmi una persona del municipi que s’ofereixi o que la firmi una entitat existent.

   

  Què es fa si l’ajuntament no respon o la resposta no és satisfactòria?

  Aquí és on entren les ganes d’anar més enllà, d’organitzar-se per lluitar pel dret a la informació. La web està pensada perquè tots els processos administratius posteriors (queixa als Defensors del Poble, queixa a la Sindicatura de Comptes o contenciós administratiu amb l’Ajuntament) es vegin reflectits en la pròpia consulta.